Dr.Vijapat Singhania School,N.H.No.48,Pardi,Dist-Valsad
0260-2413745

PTA EXECUTIVE

Sr.No Full Name Of The Student Name Of The Member
1 Heer Taneja MR. Nilesh TanejaA

PTA MEMBER'S LIST

Sr.No Full Name Of The Student Name Of The Member
1 Parishi j.Vashi MS. Chaitali j. Vashi
2 Naira Ankur Desai MS. Nile Desai
3 Vihan Vishal Parekh MR. Vishal B Parekh
4 Jenica Samir Popat MS. Dhara Samir Popat
5 Devansh Desai MS. Shreya Desai
6 Divyam Abhishek Shah MR. Abhishek Prakash Shah
6 Divyam Abhishek Shah MR. Abhishek Prakash Shah
7 Pearl K. Batra MR. Krishnan Batra
8 Naman Mahesh Shah MR. Mahesh Shah
9 Ziana Chirag Popat MS. Pankita Chirag Popat
10 Bhumi Anil Gupta MS. Meghna Anil Gupta
11 Dheeya Pragnesh Panchal MS. Sarika Panchal
12 Hardee Desai Mr. Parthiv Desai